Regulamin promocji 2023


 

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin zakupu kart podarunkowych i voucherów

 

 

 1. Organizatorem Promocji jest Derm Expert Beauty Clinic prowadzona przez Instytut Urody Iwona Endsminger-Fic z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 96, NIP: 764-17-13-074.
 2. Promocja polega na udzieleniu przez Derm Expert Beauty Clinic rabatu na zakup voucherów oraz kart podarunkowych, przy czym wysokość udzielonego rabatu na karty podarunkowe uzależniona jest od ich wartości. Szczegółowy wykaz rabatów kart podarunkowych znajduje się na stronie dermexpert.pl oraz bezpośrednio na recepcji. Promocja dotyczy kart podarunkowych o wartości 300 zł, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł, 5000 zł oraz voucherów na dowolny zabieg lub serię zabiegów.
 3. Karta podarunkowa i voucher są dokumentami wydanym przez Derm Expert Beauty Clinic
  i mogą być zrealizowane wyłącznie w Derm Expert Beauty Clinic przy ul. Strzeszyńskiej 96
  w Poznaniu.
 4. Zakupu karty podarunkowej lub vouchera można dokonać osobiście w siedzibie Derm Expert Beauty Clinic lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: dermexpert.pl
 5. Z karty podarunkowej oraz vouchera może skorzystać tylko jedna osoba, na którą wystawiona jest karta lub voucher na zabiegi dostępne w ofercie, nie na kosmetyki dostepne do sprzedaży w Klinice. 
 6. Voucher wystawiony na konkretny zabieg lub serię zabiegów może być wykorzystany na realizację innej usługi niż wskazana na voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania zabiegu/ów na nim wskazanych. Posiadacz vouchera oraz karty zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu pod numerem telefonu wskazanym na voucherze lub karcie podarunkowej lub osobiście w Derm Expert Beauty Clinic. Wymiana zabiegów ustalana jest z managerem Kliniki. 
 7. Promocji świątecznej na zakup kart podarunkowych oraz vouchera nie należy łączyć z innymi promocjami oraz rabatami (m.in. na serie zabiegowe). Oznacza to, że przy zakupie karty podarunkowej lub vouchera objętych rabatem obowiązują jednostkowe ceny za pojedynczy zabieg, nie zaś cena za serię zabiegów, która jest już objęta promocją.
 8. Derm Expert Beauty Clinic zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmiany jej warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie jej trwania.
 9. Promocje nie łączą się. Karta podarunkową zakupioną w promocji nie można opłacać innych zabiegów lub pakietów promocyjnych. 
 10. Odwołanie lub zmiany warunków promocji nie dotyczą wykupionych kart i voucherów objętych promocją w okresie jej ważności.
 11. Z kart podarunkowych oraz voucherów można korzystać jedynie w okresie ich ważności. Za niewykorzystanie wartości karty lub vouchera w okresie ich ważności nie przysługuje zwrot gotówki ani żadna rekompensata.
 12. Derm Expert Beauty Clinic nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie vouchera lub karty podarunkowej.
 13. Rabaty w ramach cyklicznych promocji udzielane są zawsze od ceny podstawowej zabiegu. 
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać mailowo na adres: recepcja@dermexpert.pl
 15. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub na piśmie wysłanym listem poleconym.
 16. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją będą rozwiązywane polubownie.
 17. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Derm Expert Beauty Clinic oraz na stronie internetowej www.dermexpert.pl