Dotacje


Instytut Urody Iwona Endsminger-Fic otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;  Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu i podpisał umowę o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0622/15-00 na realizację projektu „Zakup zaawansowanej technologicznie aparatury w celu podniesienia innowacyjności w przedsiębiorstwie”.

Firma jest w trakcie realizacji rozwojowej inwestycji, która poprzez zakup innowacyjnej aparatury oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem pozwoli wdrożyć innowacyjne specjalistyczne usługi.

Głównym celem realizacji niniejszej inwestycji jest wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów oraz innowacyjnych technologii przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych razem z jednostką naukowo-badawczą, poprzez zakup nowatorskich urządzeń i oprogramowania.

W ramach projektu wykonano następujące działania inwestycyjne:

 1. Zakup aparatury w postaci uniwersalnej platformy laserowej Xlase Plus
 2. Zakup aparatury w postaci wielofunkcyjnej platformy do zabiegów nieinwazyjnych CoaxMed.
 3. Zakup prac adaptacyjno – dostosowawczych pomieszczeń do zakupywanej w ramach projektu aparatury
 4. Zakup wyposażenia gabinetu w postaci drobnych rozwiązań/ urządzeń: (3 fotele/łóżka kosmetyczne, 4 krzesła kosmetyczne, autoclaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi), 2 sprzęty do peelingu kawitacyjnego z sonoforezą, urządzenie kosmetyczne do wykonywania nieinwazyjnych zabiegów do odmładzania twarzy, szyi i dekoltu, urządzenia do badania stanu skóry, 4 lampy kosmetyczne - frezarka do manicure,  2 stoliki do manicure, szafka do pedicure
 5. Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompleksowa realizacja inwestycji pozwoli wprowadzić do oferty Instytutu Urody:

nowe usługi:

 1. terapia grzybicy paznokci
 2. leczenie trądziku
 3. likwidacja miejscowej otyłości

oraz znacząco udoskonalić pod względem jakościowym świadczone już usługi:

 1. termolifting
 2. nieablacyjny resurfacing skóry
 3. fotoepilacja
 4. zamykanie naczynek
 5. peeling laserowy
 6. usuwanie przebarwień
 7. sonotermolipoliza
 8. diatermia

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 - 30.06.2017 r.

Całkowity koszt projektu: 835 875,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 720 000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 45%

Poziom wsparcia z UE: 324 000,00 PLN